Novinky

1 2 3  »

LIBERLAND’S VíT JEDLIčKA: “WE ARE BUILDING OUR CIVILIZATION ON THE BOATS”

 ...advantages...we don’t have to deal with the police of Croatia because they respect the neutrality of Liberland waters. They cannot do anything as long as we are basically on the river.

Vytvořeno: 19.06.2018Více

WORLD BLOCKCHAIN CRYPTOCURRENCY SUMMIT MOSCOW 2018

 Dvoudenní WBCSummit se koná v hlavním městě Ruska, Moskvě od 19.-20. května. WBCSummit je největší světová událost, věnující se blockchainu a kryptoměnám. Prezident Liberlandu Vít Jedlička bude v neděli 20. května od 14:30 součástí panelové diskuse "Blockchain ve veřejných službách".

Vytvořeno: 18.05.2018Více

HORASIS GLOBAL MEETING

Každoroční setkání Horasis Global Meeting se bude tentokrát konat v portugalském městě Cascais, 5.-8. května. Prezident Liberlandu Vít Jedlička se zúčastní jako jeden z řečníků v sobotu, 5. května od 2:30 v panelové diskuzi "Real Market".

Vytvořeno: 01.05.2018Více

LIBERLAND PODEPSAL BILATERáLNí SMLOUVU S POZOROVATELEM OSN IIMSAM

 Svobodná republika Liberland (Liberland), v zastoupení prezidentem Vítem Jedličkou, dnes podepsala bilaterální smlouvu s mezivládní organizací pro užití mikroorganizmů spiruliny proti podvýživě (IIMSAM), mezivládním pozorovatelem Hospodářské a sociální rady Organizace spojených národů. Cílem této bilaterální dohody je podpora vědeckého výzkumu, iniciativy a vzdělávání ve prospěch mezinárodní spolupráce s cílem vymýcení podvýživy a dosažení potravinové stability.

Vytvořeno: 28.04.2018Více

TřETí VýROčí SVOBODNé REPUBLIKY LIBERLAND A DVACáTý ROčNíK D10E, PřEDNí KONFERENCE O DECENTRALIZACI.

Tiskova zpráva
Prezident Liberlandu Vít Jedlička ve spolupráci s ředitelem D10e Mikem Costachem jsou připraveni zahájit konferenci při příležitosti třetího výročí založení Liberlandu.

Vytvořeno: 12.04.2018Více

RICK FALKVINGE V PARALELNí POLIS

 Dovolujeme si vás pozvat v sobotu, 10. března, na přednášku v Paralelní Polis v pražských Holešovicích od 18:00. Hlavním hostem tentokrát bude Rick Falkvinge, zakladatel Pirátské strany a berlínský reprezentant Liberlandu.

Vytvořeno: 08.03.2018Více

PREZIDENT JEDLIčKA VE VARšAVě

 Prezident Liberlandu Vít Jedlička se první týden v březnu zúčastní v hlavním městě Polska hned dvou významných událostí.

Vytvořeno: 26.02.2018Více

MEZINáRODNí BITCOINOVé FORUM NA KANáRSKýCH OSTROVECH

  Dne 27. ledna se na slunném Tenerife uskuteční 1st International Bitcoin Forum, kterého se zúčastní liberlandský tým v čele s prezidentem Jedličkou, který je zároveň jedním z řečníků.

Vytvořeno: 19.01.2018Více

LIBERTARIAN PARTY KONFERENCE V LONDýNě

  Liberlandský tým opět cestuje do Londýna, aby se zúčastnil Libertarian Party Conference v Mary Sumner House 24 Tufton Street Westminster Londýn SW1P 3RB 21. ledna.

Vytvořeno: 27.12.2017Více

ZPRáVA O STAVU LIBERLANDU V PROSINCI 2017

 Tisková zpráva 

Vytvořeno: 14.12.2017Více

BLOCKCHAIN AND BITCOIN CONFERENCE

  Blockchain & Bitcoin Conference se uskuteční 12. prosince 2017 v hlavním městě Slovinska, v Lublani. Jedná se o jednu z hlavních konferencí na Balkáně, věnovaných kryptoměnám a blockchain technologiím

Vytvořeno: 13.11.2017Více

OPEN FEST 2017 A ESFL REGIONáLNí KONFERENCE V SARAJEVU

  Po loňském úspěchu na OpenFestu, největším festivalu o svobodě ve Východní Evropě, se prezident Jedlička vrací jako jeden z hlavních řečníků. Letošní ročník se koná v Sarajevu a prezident Jedlička vystoupí v pátek 27. října na OpenFestu a druhý den, v sobotu 28. října na konferenci ESFL.

Vytvořeno: 27.10.2017Více

DELEGACE LIBERLANDU V LONDýNě

 Rádi bychom vás informovali o cestě liberlandské delgace do Londýna. Prezident Vít Jedlička, viceprezident Bogie Wozniak, ministr zahraničních věcí Tom Walls a ministr financí Jan Purkrábek se sejdou s reprezentantem Spojeného království a vedoucím protokolu Dr. Tariqem Abbasim, aby promluvili o Liberlandu a představili plán do budoucna příznivcům i široké veřejnosti.

Vytvořeno: 20.10.2017Více

NáVšTěVA NORSKA

 Prezident Liberlandu Vít Jedlička cestuje 18.-20. října do Norska, aby slavnostně otevřel reprezentativní kancelář v Oslu.

Vytvořeno: 15.10.2017Více

MONACO YACHT SHOW

Velkolepá jachtařská show v Monaku se tentokrát koná od 28. do 30. září. Exibice nabízí více jak 500 nejnovějších modelů super-jacht a hostí více jak 120 lodních společností.

Vytvořeno: 28.09.2017Více

SVOBODNá REPUBLIKA LIBERLAND úSPěšNě ZAHáJILA PROCES VZáJEMNéHO UZNáNí A SPOLUPRáCE SE SOMALILANDEM

Svobodná republika Liberland úspěšně zahájila proces vzájemného uznání a spolupráce se Somalilandem.

Viceprezident Somalilandu H.E. Abdirahman Abdilaahi Ismail, ministr obchodu H.E. Omar Shoaib Mohamed, liberlandský ministr protokolu Dr. Tariq Abbasi KGCIOM MBE DL a prezident Liberlandu Vít Jedlička podepsali Memorandum o porozumění mezi vládami Somalilandu a Liberlandu.
 

Vytvořeno: 27.09.2017Více

ESFL PODGORICA, ČERNá HORA

 ESFL Montenegro ve spolupráci s The Lucha Institute a sítí Liberty For Me pořádá 23. září druhou regionální konferenci pod názvem "já, podnikatel". Cílem konference je prezentovat mladým lidem podnikatele, kteří změnili svou společnost a kteří vynaložili veškeré úsilí na podporu základních principů svobod, omezené vlády a volného trhu.

Vytvořeno: 13.09.2017Více

AL SAHRQ FORUM V ISTANBULU

  Prezident Vít Jedlička odcestuje 6. října do Istanbulu, kam byl pozvám, aby vystoupil jako jeden z hlavních řečníků na významném Al Sharq forum. Jeho řeč se zaměří na téma letošního ročníku "Embracing the future"

Vytvořeno: 24.08.2017Více

HACKERS CONGRESS V PRALELNí POLIS

 Prezident Liberlandu Vít Jedlička bude opět jedním z hlavních řečníků na nadcházejícím Hackers Congress Prague v Paralelní Polis. Již 4. ročník se koná od 6. do 8. října na adrese Dělnická 475/43 v pražských Holešovicích.

Vytvořeno: 23.08.2017Více

LIBERTY FEST V OSIJEKU

 Rádi bychom vás informovali o nadcházejícím Liberty Festivalu v Osijeku, který se koná 25.-27. srpna. Program festivalu zahrnuje lekce a workshopy na téma technologie, vzdělání, svoboda a mnoho dalších.

Vytvořeno: 16.08.2017Více

PREZIDENT JEDLIčKA V LIBERLANDU A SRBSKU

Prezident Vít Jedlička se momentálně nachází v Srbsku, kde se se svým týmem stará o lodní flotilu Liberlandu. Rád by ale pozval všechny příznivce na dvě zajímavé události, kterých se sám zúčastní.

Vytvořeno: 10.08.2017Více

BLOCKCHAIN TECH CRYPTO MEETUP V NěMECKU

 Prezident Vít Jedlička se zúčastní konference zaměřené na kryptoměny a blockchain v Essenu v Německu. Dvoudenní Blockchain Tech Crypto Meetup se koná 15. a 16. září a prezident Jedlička vystoupí se svou řečí již v pátek 15. 9.

Vytvořeno: 07.08.2017Více

PREZIDENT LIBERLANDU SI VYSLOUžIL "STANDING OVATION" NA ALEC CONFERENCI

 Prezident Liberlandu Vít Jedlička si vysloužil "standing ovation" od mnoha amerických senátorů a politiků za řeč, kterou přednesl na výročním setkání ALEC v Denveru dne 19. července.

Vytvořeno: 25.07.2017Více

CESTA PO USA

  Prezident Vít Jedlička cestuje od 15. do 28. července do Spojených států. Na své cestě se zúčastní tří významných konferencí. Cestu započne v hlavním městě, Washingtonu D.C. na konferenci CUFI, odkud poletí do Denveru v Coloradu, aby jako jeden z hlavních řečníků pohovořil o Liberlandu a plánech do budoucna. Poslední konferencí bude FreedomFest, který se koná v Las Vegas.

Vytvořeno: 04.07.2017Více

SCHúZE UNPO V EDINBURGHU

  President Liberlandu Vít Jedlička cestuje v neděli 25. června do hlavního města Skotska, Edinburghu a zúčastní se několika jednání mezinárodní organizace UNPO.

Vytvořeno: 20.06.2017Více

LIBERTY FEST V POLSKU

Vláda Liberlandu, univerzita ASBIRO a vydavatelství Fijorr organizují v Polsku Liberty Fest. Akce se bude konat ve dnech 24. - 25. června v hlavním městě Varšavě. Semináře se zúčastní mnoho zahraničních hostů, kteří jsou nespornými ekonomickými autoritami.

Vytvořeno: 12.06.2017Více

NáVšTěVA IZRAELE

  Prezident Vít Jedlička odcestoval 6. června do Tel Avivu. Během svého několikadenního pobytu se setká se členy vlády, investory i podporovateli Liberlandu.

Vytvořeno: 07.06.2017Více

BLOCKCHAIN A BITCOIN KONFERENCE

  Dne 19. 5. se bude v Andel's by Vienna Hotel v Praze konat třetí ročník konference Blockchain and Bitcoin. Liberlandský tým bude mít stánek v exibiční části po dobu konference.

Vytvořeno: 16.05.2017Více

CREATIVE TALKS

 Prezident Liberlandu Vít Jedlička se zúčastní pravidelného setkání Creative Talks, kde představí Liberland ze start-up perspektivy.

Vytvořeno: 15.05.2017Více

PREZENTACE VýZKUMU A VýVOJE JADERNýCH REAKTORů čTVRTé GENERACE

  Dne 5. června 2017 se uskuteční konference o možných energetických řešeních pro Liberland a okolní země. Konference se bude konat v budově K10 na Vinohradech, kde má Liberland svou Reprezentativní kancelář.

Vytvořeno: 11.05.2017Více

1 2 3  »