Novinky

1 2 3  »

WORLD BLOCKCHAIN CRYPTOCURRENCY SUMMIT MOSCOW 2018

 Dvoudenní WBCSummit se koná v hlavním městě Ruska, Moskvě od 19.-20. května. WBCSummit je největší světová událost, věnující se blockchainu a kryptoměnám. Prezident Liberlandu Vít Jedlička bude v neděli 20. května od 14:30 součástí panelové diskuse "Blockchain ve veřejných službách".

Vytvořeno: 18.05.2018Více

HORASIS GLOBAL MEETING

Každoroční setkání Horasis Global Meeting se bude tentokrát konat v portugalském městě Cascais, 5.-8. května. Prezident Liberlandu Vít Jedlička se zúčastní jako jeden z řečníků v sobotu, 5. května od 2:30 v panelové diskuzi "Real Market".

Vytvořeno: 01.05.2018Více

LIBERLAND PODEPSAL BILATERáLNí SMLOUVU S POZOROVATELEM OSN IIMSAM

 Svobodná republika Liberland (Liberland), v zastoupení prezidentem Vítem Jedličkou, dnes podepsala bilaterální smlouvu s mezivládní organizací pro užití mikroorganizmů spiruliny proti podvýživě (IIMSAM), mezivládním pozorovatelem Hospodářské a sociální rady Organizace spojených národů. Cílem této bilaterální dohody je podpora vědeckého výzkumu, iniciativy a vzdělávání ve prospěch mezinárodní spolupráce s cílem vymýcení podvýživy a dosažení potravinové stability.

Vytvořeno: 28.04.2018Více

TřETí VýROčí SVOBODNé REPUBLIKY LIBERLAND A DVACáTý ROčNíK D10E, PřEDNí KONFERENCE O DECENTRALIZACI.

Tiskova zpráva
Prezident Liberlandu Vít Jedlička ve spolupráci s ředitelem D10e Mikem Costachem jsou připraveni zahájit konferenci při příležitosti třetího výročí založení Liberlandu.

Vytvořeno: 12.04.2018Více

RICK FALKVINGE V PARALELNí POLIS

 Dovolujeme si vás pozvat v sobotu, 10. března, na přednášku v Paralelní Polis v pražských Holešovicích od 18:00. Hlavním hostem tentokrát bude Rick Falkvinge, zakladatel Pirátské strany a berlínský reprezentant Liberlandu.

Vytvořeno: 08.03.2018Více

PREZIDENT JEDLIčKA VE VARšAVě

 Prezident Liberlandu Vít Jedlička se první týden v březnu zúčastní v hlavním městě Polska hned dvou významných událostí.

Vytvořeno: 26.02.2018Více

MEZINáRODNí BITCOINOVé FORUM NA KANáRSKýCH OSTROVECH

  Dne 27. ledna se na slunném Tenerife uskuteční 1st International Bitcoin Forum, kterého se zúčastní liberlandský tým v čele s prezidentem Jedličkou, který je zároveň jedním z řečníků.

Vytvořeno: 19.01.2018Více

LIBERTARIAN PARTY KONFERENCE V LONDýNě

  Liberlandský tým opět cestuje do Londýna, aby se zúčastnil Libertarian Party Conference v Mary Sumner House 24 Tufton Street Westminster Londýn SW1P 3RB 21. ledna.

Vytvořeno: 27.12.2017Více

ZPRáVA O STAVU LIBERLANDU V PROSINCI 2017

 Tisková zpráva 

Vytvořeno: 14.12.2017Více

BLOCKCHAIN AND BITCOIN CONFERENCE

  Blockchain & Bitcoin Conference se uskuteční 12. prosince 2017 v hlavním městě Slovinska, v Lublani. Jedná se o jednu z hlavních konferencí na Balkáně, věnovaných kryptoměnám a blockchain technologiím

Vytvořeno: 13.11.2017Více

OPEN FEST 2017 A ESFL REGIONáLNí KONFERENCE V SARAJEVU

  Po loňském úspěchu na OpenFestu, největším festivalu o svobodě ve Východní Evropě, se prezident Jedlička vrací jako jeden z hlavních řečníků. Letošní ročník se koná v Sarajevu a prezident Jedlička vystoupí v pátek 27. října na OpenFestu a druhý den, v sobotu 28. října na konferenci ESFL.

Vytvořeno: 27.10.2017Více

DELEGACE LIBERLANDU V LONDýNě

 Rádi bychom vás informovali o cestě liberlandské delgace do Londýna. Prezident Vít Jedlička, viceprezident Bogie Wozniak, ministr zahraničních věcí Tom Walls a ministr financí Jan Purkrábek se sejdou s reprezentantem Spojeného království a vedoucím protokolu Dr. Tariqem Abbasim, aby promluvili o Liberlandu a představili plán do budoucna příznivcům i široké veřejnosti.

Vytvořeno: 20.10.2017Více

NáVšTěVA NORSKA

 Prezident Liberlandu Vít Jedlička cestuje 18.-20. října do Norska, aby slavnostně otevřel reprezentativní kancelář v Oslu.

Vytvořeno: 15.10.2017Více

MONACO YACHT SHOW

Velkolepá jachtařská show v Monaku se tentokrát koná od 28. do 30. září. Exibice nabízí více jak 500 nejnovějších modelů super-jacht a hostí více jak 120 lodních společností.

Vytvořeno: 28.09.2017Více

SVOBODNá REPUBLIKA LIBERLAND úSPěšNě ZAHáJILA PROCES VZáJEMNéHO UZNáNí A SPOLUPRáCE SE SOMALILANDEM

Svobodná republika Liberland úspěšně zahájila proces vzájemného uznání a spolupráce se Somalilandem.

Viceprezident Somalilandu H.E. Abdirahman Abdilaahi Ismail, ministr obchodu H.E. Omar Shoaib Mohamed, liberlandský ministr protokolu Dr. Tariq Abbasi KGCIOM MBE DL a prezident Liberlandu Vít Jedlička podepsali Memorandum o porozumění mezi vládami Somalilandu a Liberlandu.
 

Vytvořeno: 27.09.2017Více

ESFL PODGORICA, ČERNá HORA

 ESFL Montenegro ve spolupráci s The Lucha Institute a sítí Liberty For Me pořádá 23. září druhou regionální konferenci pod názvem "já, podnikatel". Cílem konference je prezentovat mladým lidem podnikatele, kteří změnili svou společnost a kteří vynaložili veškeré úsilí na podporu základních principů svobod, omezené vlády a volného trhu.

Vytvořeno: 13.09.2017Více

AL SAHRQ FORUM V ISTANBULU

  Prezident Vít Jedlička odcestuje 6. října do Istanbulu, kam byl pozvám, aby vystoupil jako jeden z hlavních řečníků na významném Al Sharq forum. Jeho řeč se zaměří na téma letošního ročníku "Embracing the future"

Vytvořeno: 24.08.2017Více

HACKERS CONGRESS V PRALELNí POLIS

 Prezident Liberlandu Vít Jedlička bude opět jedním z hlavních řečníků na nadcházejícím Hackers Congress Prague v Paralelní Polis. Již 4. ročník se koná od 6. do 8. října na adrese Dělnická 475/43 v pražských Holešovicích.

Vytvořeno: 23.08.2017Více

LIBERTY FEST V OSIJEKU

 Rádi bychom vás informovali o nadcházejícím Liberty Festivalu v Osijeku, který se koná 25.-27. srpna. Program festivalu zahrnuje lekce a workshopy na téma technologie, vzdělání, svoboda a mnoho dalších.

Vytvořeno: 16.08.2017Více

PREZIDENT JEDLIčKA V LIBERLANDU A SRBSKU

Prezident Vít Jedlička se momentálně nachází v Srbsku, kde se se svým týmem stará o lodní flotilu Liberlandu. Rád by ale pozval všechny příznivce na dvě zajímavé události, kterých se sám zúčastní.

Vytvořeno: 10.08.2017Více

BLOCKCHAIN TECH CRYPTO MEETUP V NěMECKU

 Prezident Vít Jedlička se zúčastní konference zaměřené na kryptoměny a blockchain v Essenu v Německu. Dvoudenní Blockchain Tech Crypto Meetup se koná 15. a 16. září a prezident Jedlička vystoupí se svou řečí již v pátek 15. 9.

Vytvořeno: 07.08.2017Více

PREZIDENT LIBERLANDU SI VYSLOUžIL "STANDING OVATION" NA ALEC CONFERENCI

 Prezident Liberlandu Vít Jedlička si vysloužil "standing ovation" od mnoha amerických senátorů a politiků za řeč, kterou přednesl na výročním setkání ALEC v Denveru dne 19. července.

Vytvořeno: 25.07.2017Více

CESTA PO USA

  Prezident Vít Jedlička cestuje od 15. do 28. července do Spojených států. Na své cestě se zúčastní tří významných konferencí. Cestu započne v hlavním městě, Washingtonu D.C. na konferenci CUFI, odkud poletí do Denveru v Coloradu, aby jako jeden z hlavních řečníků pohovořil o Liberlandu a plánech do budoucna. Poslední konferencí bude FreedomFest, který se koná v Las Vegas.

Vytvořeno: 04.07.2017Více

SCHúZE UNPO V EDINBURGHU

  President Liberlandu Vít Jedlička cestuje v neděli 25. června do hlavního města Skotska, Edinburghu a zúčastní se několika jednání mezinárodní organizace UNPO.

Vytvořeno: 20.06.2017Více

LIBERTY FEST V POLSKU

Vláda Liberlandu, univerzita ASBIRO a vydavatelství Fijorr organizují v Polsku Liberty Fest. Akce se bude konat ve dnech 24. - 25. června v hlavním městě Varšavě. Semináře se zúčastní mnoho zahraničních hostů, kteří jsou nespornými ekonomickými autoritami.

Vytvořeno: 12.06.2017Více

NáVšTěVA IZRAELE

  Prezident Vít Jedlička odcestoval 6. června do Tel Avivu. Během svého několikadenního pobytu se setká se členy vlády, investory i podporovateli Liberlandu.

Vytvořeno: 07.06.2017Více

BLOCKCHAIN A BITCOIN KONFERENCE

  Dne 19. 5. se bude v Andel's by Vienna Hotel v Praze konat třetí ročník konference Blockchain and Bitcoin. Liberlandský tým bude mít stánek v exibiční části po dobu konference.

Vytvořeno: 16.05.2017Více

CREATIVE TALKS

 Prezident Liberlandu Vít Jedlička se zúčastní pravidelného setkání Creative Talks, kde představí Liberland ze start-up perspektivy.

Vytvořeno: 15.05.2017Více

PREZENTACE VýZKUMU A VýVOJE JADERNýCH REAKTORů čTVRTé GENERACE

  Dne 5. června 2017 se uskuteční konference o možných energetických řešeních pro Liberland a okolní země. Konference se bude konat v budově K10 na Vinohradech, kde má Liberland svou Reprezentativní kancelář.

Vytvořeno: 11.05.2017Více

LIBERLAND E-GOVERNMENT CONFERENCE

  V Praze se uskuteční dvoudenní konference na téme E-government. Akce proběhne o víkendu 6.-7. 5. v prostorách co-workingového centra K10, kde se nachází Reprezentativní kancelář Liberlandu.

Vytvořeno: 04.05.2017Více

1 2 3  »