Novinky

« 1 2 3 

PREZIDENTSKé MEETINGY A NADCHáZEJíCí UDáLOSTI

Podívejte se, jaký je aktuální program a nadcházející události Liberlandu.

Vytvořeno: 04.09.2015Více

TISKOVÁ ZPRÁVA: LIBERLAND NA FESTIVALU BODROG FEST

V období 7.- 9. srpna 2015 se zástupci Svobodné republiky Liberland zúčastní festivalu Bodrog Fest 2015 konaný v obci Bački Monoštor v Srbsku.

Vytvořeno: 03.08.2015Více

TISKOVÁ ZPRÁVA: SVOBODNá REPUBLIKA LIBERLAND OZNAMUJE OFICIáLNí OTEVřENí ZáSTUPNé KANCELářE V GRUZII

Svobodná republika Liberland oznamuje oficiální otevření kanceláře v samém středu Tbilisi, hlavním městě Gruzie, jmenujíc Giorgiho Kurulashvili za gruzínského zplnomocněného představitele Svobodné republiky Liberland

Vytvořeno: 22.07.2015Více

ZPRáVA O STAVU LIBERLANDU: čERVEN 2015

Liberland byl založen 13. dubna na počest narozenin Thomase Jeffersona. Naše země byla vytvořena na území tzv. terra nullius – území, které si nenárokuje žádný jiný stát. Jak ze strany Srbska, tak ze strany Chorvatska jsme obdrželi prohlášení, které to nepřímo potvrzují.

Vytvořeno: 28.06.2015Více

TISKOVÁ ZPRÁVA: PRVNí TISKOVá KONFERENCE SVOBODNé REPUBLIKY LIBERLAND

Dne 4. 6. 2015 ve 12:30 (SEČ) se v hotelu Hilton Prague na adrese Pobřežní 1, Praha 8, 186 00, Česká republika uskuteční tisková konference Svobodné republiky Liberland. Prezident Vít Jedlička rozkryje další významné kroky rozvojového plánu státu Liberland.

Vytvořeno: 02.06.2015Více

TISKOVÁ ZPRÁVA: PREZIDENT VíT JEDLIčKA ZADRžEN PřI POKUSU DOSáHNOUT LIBERLANDU PO DUNAJI

Dnes, 16. května 2015, v odpoledních hodinách, došlo k opětovnému zatčení prezidenta Víta Jedličky a dalších 10 lidí.
Výprava se držela výkladu chorvatské strany, která tvrdí, že Liberland je srbské území. Celkem se jednalo o dvě registrované srbské lodě, které vypluly ze Srbska a směrovaly na protější břeh, který Chorvatsko přisuzuje Srbsku. Na lodích byl prezident státu Liberland, jeho nejbližší tým a reportér státní chorvatské televize...

Vytvořeno: 16.05.2015Více

TISKOVÁ ZPRÁVA: ZATčENí PREZIDENTA LIBERLANDU VíTA JEDLIčKY

Dne 9.5.2015 ve večerních hodinách zatkla chorvatská policie prezidenta Svobodné republiky Liberland Víta Jedličku. Některá média uvedla nesprávně, že byl prezident Vít Jedlička zatčen chorvatskou policií kvůli překročení státní hranice Chorvatské republiky mimo hraniční přechod. Prezident Jedlička byl zadržen na území Chorvatska, aniž by překročil hranice a žádného porušení zákona se tak nemohl dopustit...

Vytvořeno: 10.05.2015Více

PREZIDENT LIBERLANDU POZVAL VšECHNY PREZIDENTY SVěTA NA PRVNí DEN SVOBODY – 1. KVěTNA 2015

Je nám velkou ctí vás pozvat na velkou společenskou událost – první Den svobody v Liberlandu. Prezident Liberlandu pozval všechny světové prezidenty a udělí také první stovku čestných občaství. Rádi bychom tuto událost oslavili se všemi lidmi dobrých úmyslů. Všichni, kdo se již přihlásili o občanství a jsou majiteli lodi, jsou vítáni!

Vytvořeno: 29.04.2015Více

PREZIDENT LIBERLANDU VíT JEDLIčKA NAVšTíVí CHORVATSKé VELVYSLANECTVí V PRAZE A ZAPOčNE DIPLOMATICKOU MISI

Zítra, v pondělí 27. dubna 2015 v 9:00, navštíví prezident Liberlandu Vít Jedlička Velvyslanectví Chorvatské republiky v Praze (V Průhledu 9, 162 00 Praha 6). Předá zde diplomatickou nótu, která oficiálně oznámí chorvatskému státu vznik jeho nového souseda – Svobodné republiky Liberland. Zároveň prezident v nótě deklaruje upřímný úmysl Svobodné republiky Liberland respektovat mezinárodní právo a přání vycházet v dobrém se všemi členy mezinárodní komunity...

Vytvořeno: 26.04.2015Více

LIBERLAND VSTUPUJE DO DěJIN, PREZIDENT JEDLIčKA POSKYTUJE JEDEN ROZHOVOR ZA DRUHýM

Zájem o nejmladší stát na světě neutichá, právě naopak. Nyní se už dá jednoznačně říct, že další dny od vyhlášení Svobodné republiky Liberland definitivně vyvrací nevěřícné názory, že to celé není míněno vážně. Naopak, zakladatelé vešli do dějin. Bez nadsázky. Zájem referovat o jejich jedinečném počinu projevila i prestižní světová média.

Vytvořeno: 19.04.2015Více

ZPRáVA O VZNIKU LIBERLANDU OBLETěLA SVěT, HLáSí SE TISíCE LIDí

Svobodná republika Liberland byla vyhlášena v pondělí 13. dubna, o den později vydali zakladatelé státu tiskovou zprávu o vzniku nové země v Evropě a pouhý den poté už zprávu o vzniku Liberlandu čtou lidé v médiích téměř po celém světě...

Vytvořeno: 16.04.2015Více

TISKOVÁ ZPRÁVA: VZNIK NOVéHO STáTU LIBERLAND

Skupina českých občanů, shromážděná v přípravném výboru, se rozhodla v souladu s mezinárodním právem na níže uvedeném a souřadnicemi vymezeném území vyhlásit nový stát, Svobodnou republiku Liberland...

Vytvořeno: 14.04.2015Více

« 1 2 3