Liberland podepsal bilaterální smlouvu s pozorovatelem OSN IIMSAM

Tisková zpráva

25. dubna 2018, Dubai 

Liberland podepsal bilaterální smlouvu s pozorovatelem OSN IIMSAM

Svobodná republika Liberland (Liberland), v zastoupení prezidentem Vítem Jedličkou, podepsala bilaterální smlouvu s mezivládní organizací pro užití mikroorganizmů spiruliny proti podvýživě (IIMSAM), mezivládním pozorovatelem Hospodářské a sociální rady Organizace spojených národů. Cílem této bilaterální dohody je podpora vědeckého výzkumu, iniciativy a vzdělávání ve prospěch mezinárodní spolupráce s cílem vymýcení podvýživy a dosažení potravinové stability.

Ve svých poznámkách velvyslanec IIMSAM H.E. Rami el-Attar, zastupující generálního tajemníka IIMSAM, za přítomnosti velvyslance H.E. Inad Nahas, uvedl: "Těšíme se na spolupráci s prezidentem Liberlandu při podpoře mandátu IIMSAM a cílů OSN pro udržitelný rozvoj 2015-2030. Jsme poctěni, že v rámci dosažení těchto cílů, podepíše smlouvu o volné dohodě IIMSAM na podporu našich bilaterálních diplomatických vztahů v souladu s mezinárodními diplomatickými normami."

Prezident Liberlandu Vít Jedlička uvedl: "Liberland silně podporuje užívání inovačních technologií k vymýcení podvýživy a řešení globální potravinové krize. Naše bilaterální dohoda s IIMSAM, mezivládním pozorovatelem Organizace spojených národů, využije našich znalostí k dosažení potravinové stability jednou provždy."

Svobodná republika Liberland, země založená na zásadách osobní a ekonomické svobody, byla vyhlášena 13. dubna 2015 na řece Dunaji na území mezi Chorvatskem a Srbskem. Zabrání území bylo provedeno v souladu s mezinárodním právem týkajícím se terra nullius, neboť Srbsko ani Chorvatsko toto území nenárokovalo a nenachází se v katastru ani jedné ze zemí. K dnešnímu dni má Liberland téměř půl milionu žadatelů o občanství.


IMG_2242

Vytvořeno: 28.04.2018