Zpráva o stavu Liberlandu v prosinci 2017

O občanství Liberlandu zažádalo už 480 000 lidí
Liberland prochází neustále obdobím růstu a každý den o státní občanství žádají stovky lidí. K dnešnímu dni máme 480 000 žadatelů o občanství z celého světa a 150 000 vhodných žádostí o státní občanství. Dnes večer budeme udílet dalších 20 občanství lidem z České republiky, kteří v letošním roce výrazně přispěli k rozvoji Liberlandu. Jsme také hrdí na to, že můžeme u nás přivítat diplomaty dalších tří suverénních zemí a poslanců českého parlamentu.

Rozpočet Liberlandu v důsledku přebytku společnosti Ethereum a Bitcoin
Liberlandský rozpočet je stabilizován díky stále rostoucímu přebytku rozpočtu, který dosáhl výše 350 tisíc USD. Existují dva hlavní růstové faktory, dobrovolná daň a prudký růst kryptoměn. Od počátku roku 2017 byly všechny státní rezervy rozděleny mezi dvě hlavní kryptoměny Ethereum a Bitcoin, přičemž euro je ponecháno jako jedna z rezervních měn. Hodnota Bitcoinu vzrostla od té doby již 17x a hodnota Ethereum 60x. K těmto rezervám byla přidána třetí měna Bitcoin Cash, a to kvůli větvení (fork) sítě Bitcoin v létě. První velký plátce dobrovolných daní, Universa Blockchain v čele s Alexandrem Borodichem, se zavázal zaplatit 1,2 milionu USD dobrovolných daní po úspěšném vybrání 25 milionů USD pro svůj nový start up.

100 zastoupení v zahraničí
K dnešnímu dni má Liberland zastoupení ve 100 zemích po celém světě. Letos bylo otevřeno 30 nových kanceláří. Mezi novými zástupci našeho státu najdeme lidi jako je Rick Falkvinge, zakladatel pirátského hnutí, který zastupuje Liberland v Berlíně, nebo pojišťovací podnikatel a miliardář Rick Holson zastupující Liberland na Bermudách.

40 navštívených zemí v roce 2017
V roce 2017 prezident Liberlandu navštívil 44 zemí. Vystupoval na 50 významných akcích, včetně prestižního sympozia St. Gallen ve Švýcarsku a konference amerických politiků ALEC v USA. Prezident ve funkci hlavy státu navštívil také dvě suverénní země, Somaliland a Palestinu.

Bylo vytvořeno strategické partnerství se Somalilandem
Svobodná republika Liberland úspěšně zahájila proces vzájemného uznání a spolupráce se Somalilandem. Viceprezident Somalilandu H.E. Abdirahman Abdilaahi Ismail, ministr obchodu H.E. Omar Shoaib Mohamed, liberlandský ministr protokolu Dr. Tariq Abbasi KGCIOM MBE DL a prezident Liberlandu Vít Jedlička podepsali Memorandum o porozumění mezi vládami Somalilandu a Liberlandu. Memorandum bylo podepsáno ve 13:45 dne 25. září 2017 v přístavním městě Berbera v Somalilandu. Zástupci obou zemí také vytvořili komisi pro řešení společných problémů v oblasti technologie, energetiky a bankovnictví. Obě země se rovněž dohodly na spolupráci a podpoře během procesu vzájemného uznání a na mezinárodních frontách.

Liberland je první zemí, která na počátku roku 2018 uvede svou vlastní kryptoměnu a rozšíří se na další dva kontinenty
Liberland ke třetímu výročí svého založení připravuje své vlastní mince a plánuje vybrat až 70 milionů USD. Měna se nazývá liberlandský merit. Peníze budou využity na rozvoj Liberlandu, včetně budování dobrých vztahů se Srbskem a Chorvatskem a získání dalších dvou území v centrální Americe a v Africe.

Vytvořeno: 14.12.2017